BygningsReglementer (BR)

Alle nye huse fra Møller & Rosenørn overholder allerede nu de strenge LE 2020 krav.

Baggrundsnotat for Bygningsklasse 2020

Bygningsreglement BR2015

Bygningsreglement BR2015 – Bilag

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg bebyggelsesprocent

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg brandforhold

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg energiforbrug

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg indeklima

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg installationer

Bygningsreglement BR2015  – Tillæg konstruktioner

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg med Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bygningsreglement BR2015 – Tillæg med Bygningers indretning

Planloven – bekendtgørelse nr.1351

Bygningsreglement BR2010

Bygningsreglement BR1998

Bygningsreglement BR1995