Bygningskonstruktioner

Kravene til energiklasse LE2020 er endnu strengere i forhold til BR2015 huse. En bolig på 150m2 i energiklassen LE2020 har en maks. energiramme på 20 kWh/m2 pr. år. Energirammen dækker her over forbrug til ventilation, varmt vand, køling samt opvarmning men ikke det totale elforbrug. Ved konstruktionen af et LE2020 hus er der skærpede til bygningens tæthed, hvilket øger kravet til luftskift. Der vil derfor typisk skulle installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Disse huse har en optimal isoleret klimaskærm, hvilket betyder, at ydervægge, tag, vinduer. terrændæk, døre og fundament opfylder energikravene til LE2020.

Møller & Rosenørn har taget skridtet videre og implementeret LE2020 i alle vores bygningskonstruktioner som er gældende i alle Vores byggeprojekter. Udgiften for denne opgradering er minimal målt i forhold til de fremtidige driftsomkostninger som man spare i den enkelte boligenhed.

Vi har gennemført de første byggeprojekter med disse nye konstruktioner efter LE2020 som på flere beregningspunkter viser bedre måleresultater end den skematiske beregning.

Vi har valgt at gengive bygningskonstruktioner, men det skal præciseres at tegningerne ikke må anvendes eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Møller & Rosenørn da de på baggrund af ophavsretsbeskyttede opføres en bygning med de fremviste bygningskonstruktioner, foregår der en eksemplarfremstilling, jf. ophavretslovens § 2, stk. 2, hvorfor opførelse af huse på baggrund af arkitekt- og bygningskonstruktioner i sig selv er en overtrædelse af Ophavretsloven. Ophavsretligt beskyttede tegninger mv., vil være berettiget til at fremsætte krav om betaling af vederlag, erstatning for mistet dækningsbidrag, godtgørelse og bøde for den uberettigede anvendelse af tegningerne.

 

Interaktiv Hus

Følg nedenstående links som henviser til numre på billed, til de detaljer du ønsker at udforske.

Ønskes der yderligere information af tegninger, kontakt venligst firmaet.

LS-600 Bygningskonstruktion Snit A med Materialebeskrivelse

LS-602 Bygningskonstruktion detalje af terrændæk rørkanal

LS-603 Bygningskonstruktion detalje af ydermur fundament terrændæk

LS-604 Bygningskonstruktion detalje af dørparti Terrassedør Høje vinduespartier fundament terrændæk

LS-605 Bygningskonstruktion detalje Tagfod Rem Dampspærrer

LS-606 Bygningskonstruktion Monteringsdetalje af vinduer med en højde 588 mm

LS-607 Bygningskonstruktion detalje af Brandkammer

LS-608 Bygningskonstruktion-detalje af Lejlighedsskel til kip

PS-609 Bygningskonstruktion Monteringsdetajle af vinduer

LS-610 Bygningskonstruktion Monteringsdetalje af Teknikskab og Øvrige Monteringer